O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 so zameraním na širokú stavebnú činnosť.

Dlhoročné skúsenosti konateľa spoločnosti siahajú až do roku 1998. Spolu so skúsenosťami svojích spolupracovníkov v oblasti stavebníctva sa zameriavame najmä na výstavbu rodinných domov, rekonštrukcie fasád a stavby mostných a cestných objektov. 
 

Nášu spoločnosť tvorí kolektív osvedčených pracovníkov spolu so subdodávateľskými firmami. Na základe tejto spolupráce Vám vieme poskytnúť a zabezpečiť špičkovú kvalitu služieb. Zabezpečenie vstupu na všetky nami vykonané stavby je u nás samozrejmosťou. Následne je jednoduché overiť si kvalitu a požadované nároky zákazníka.
 

Naša podnikateľská stratégia je založená na spoločenských hodnotách:
 

  • profesionalita
  • rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť
  • plnenie záväzkov a korektnosť voči klientom
  • cieľavedomosť
  • etika podnikania